logo kerk
PKN

Nieuwsbrief en berichten over maatregelen bij onze gemeente

Voor 22 maart is er een speciale Nieuwsbrief met links hoe u de dienst kan volgen.
Ook heeft de kerkenraad op 18 maart een brief opgesteld om de gemeenteleden over de situatie te informeren. Besloten is dat voorlopig de wekelijkse kerkdiensten niet door kunnen gaan. Als alternatief is er zondagmorgen een aangepaste dienst die via de kerkomroep en youtube te volgen is. Hier vindt u alvast een bemoediging.


De hele brief kunt u hier vinden. De tekst is ook hieronder opgenomen.
Daarnaast wordt gekeken of de damesbezoekdienst tijdelijk het rondbrengen van fruitbakjes bij ouderen die jarig beperkt tot telefonish contact en afgifte aan de deur (gewijzigd per 1-4-2020).

Datum: 18 maart 2020
Beste hervormde Langedijkers, broeders en zusters van de gemeente,

Velen van ons hebben nooit eerder meegemaakt wat er nu aan de hand is.
Alle landen in de hele wereld voelen de effecten. Kerken in het hele land zijn voorlopig dicht en er zijn geen diensten. Bedrijven voelen de effecten van de crisis. Mensen die dat kunnen, werken thuis. Scholen en kinderopvang zijn gesloten. Mensen worden ziek, sommigen heel ernstig. Het coronavirus, zo lijkt het, houdt iedereen bezig.
We zijn met z’n allen behoorlijk stilgezet, zowel letterlijk als figuurlijk.

Geen angst
Ook onze hervormde gemeente in Broek ondervond de effecten. Ook onze kerkdeur ging dicht. De kerkenraad zag zich helaas genoodzaakt dat besluit te nemen.
Moeten wij ons dan laten leiden door angst? Laten we hierover heel duidelijk zijn, dat is zeker niet het geval. Wij geloven in de Here Jezus, dat Zijn Geest in ons woont en dat Hij ons beschermt. Toch is het aan de andere kant ook wel kortzichtig om te zeggen dat Christenen niet ziek zouden kunnen worden. Het is niet uit ongeloof om niet naar de kerk te gaan maar gegeven de omstandigheden wel verstandig, om de waarschuwingen van de medisch deskundigen serieus te nemen en de overheid die zich daardoor laat adviseren, te gehoorzamen. Niemand heeft hier ervaringen mee en wij mogen de kwetsbaren in onze omgeving niet onnodig in gevaar te brengen.

Maatregelen
Afgelopen dinsdagavond heeft de kerkenraad enkele ingrijpende besluiten moeten nemen. We brachten dit niet alleen in gebed bij de Here maar voelden juist in het verlengde daarvan de verantwoordelijkheid om enkele maatregelen in het belang van de gemeente te treffen. Maatregelen met als doel om toch vooral de verbondenheid in de gemeente blijvend invulling te kunnen geven. Ook al wordt dat bemoeilijkt. Op zoek gaan naar alternatieve wegen, als bijvoorbeeld een kerkdienst, zoals we die elke zondag gewend zijn, voorlopig niet kan doorgaan.

Volhouden
Zoals het zich nu laat aanzien, zal de situatie voorlopig ongewijzigd blijven en wordt het een kwestie van lange adem. We zullen dus moeten volhouden. Blijvend op zoek naar de beste manier om als gemeente, met onze Vader en met elkaar, verbonden te blijven en waar nodig elkaar tot steun te zijn. Laten we ook voor elkaar blijven bidden. Bidden, geduld oefenen en het goede doen.

Enkele belangrijke besluiten

Wekenlijke kerkdiensten
Voorlopig zullen de wekelijkse kerkdiensten in onze kerk niet door kunnen gaan. In plaats daarvan zal Ds. Leon van den Dool de komende zondagen een aangepaste dienst uitzenden om 10 uur op kerkomroep en youtube (zie website of http://www.youtube.com/c/LeonvandenDool). Het zal waarschijnlijk een combinatie worden van een (vooraf opgenomen) preek, playlist met nummers, gebeden, gespreksvragen en een collectedoel. Het zal wat anders zijn dan anders, maar we hopen dat het ter opbouw mag zijn van de gemeente en de onderlinge verbinding. Om mensen de gelegenheid te geven om toch zondag naar de kerk te gaan, zal net als vorige week de kerk open zijn van 9:30 tot 11:30 voor gebed.
Er zal ook worden onderzocht of er mogelijkheden zijn om een dienst live uit te zenden. Dat heeft de voorkeur maar daarover buigen wij ons nog.

Andere activiteiten
Alle kerkelijke activiteiten in gebouw Irene en de kerk worden gestopt. Uitvaartdiensten zijn helaas van overheidswege aan strenge regels gebonden, waar ook wij ons aan moeten houden. Alleen onder die voorwaarden kan een uitvaartdienst plaatsvinden in onze kerk. Ook een dienst rond de huwelijksinzegening valt onder diezelfde voorwaarden. Het gebruik van gebouw Irene valt daar niet buiten, dus ook voor kerkelijke activiteiten zoals clubs/kringen en JV bijeenkomsten geldt, dat die voorlopig geen doorgang kunnen vinden.
We zien ons geplaatst voor het bedenken van oplossingen voor alles wat nu noodgedwongen niet door kan gaan. of bemoeilijkt wordt. Te denken valt aan o.a. pastoraat, weeksluiting in Horizon, viering van het Heilig Avondmaal, belijdenis dienst, jeugddiensten, clubs en kringen etcetera.
Er wordt geprobeerd om een alternatieve (online) variant te vinden voor de catechisatie. De Bijbelstudie in de 40 dagentijd gaat ook niet door. Toch zal Ds. Van Den Dool proberen om ook hiervoor een online variant te realiseren.

Kerk App
Om toch de verbondenheid te bevorderen en te blijven stimuleren, is gezocht naar hulpmiddelen die hieraan een bijdrage kunnen leveren. Ook al compenseert dit niet het gemis aan de samenkomsten, toch kan het wel bijdragen. We hebben besloten om voor de gemeente een abonnement op een zogenoemde digitale ‘Kerk App’ te nemen, voorlopig voor een jaar. Ruim 200 kerkelijke gemeenten van verschillende signatuur, zijn ons daarin al voorgegaan en hebben daar soms al jaren ervaring mee opgedaan. Deze voldoet aan de laatste AVG richtlijnen met betrekking tot privacywetgeving. We realiseren ons terdege dat we daarmee niet iedereen bereiken en er gemeenteleden zijn die niet gewend zijn gebruik te maken van digitale middelen. Daarvoor zullen andere oplossingen worden gezocht. We houden u op de hoogte van die ontwikkeling. Om u een idee te geven van de mogelijkheden van die ‘kerk app’ verwijzen wij u naar de volgende link; https://youtu.be/fB0KEunTQ_Y .

We willen u met enige regelmaat op de hoogte houden van ontwikkelingen, ideeën en besluiten. Uiteraard staan wij ook open voor spontane suggesties, die u via de scriba aan ons kwijt kunt.

Rustgevende gedachte
Zoals gezegd gaan we een lastige of misschien wel moeilijke periode tegemoet waarvan niemand ons kan zeggen hoe lang de situatie duurt. Met Psalm 62 in gedachte worden wij ertoe bepaald, dat van de Here God de redding komt en Hij alleen onze rots en redding is waardoor we niet zullen wankelen. Open dus voor Hem uw hart want Hij is onze schuilplaats. De macht is aan de Here God.

In Christus verbonden,
De kerkenraad


12-03-2020

<< Terug


 


Inloggen

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Gegevens onthouden         
Wachtwoord vergeten?
Geen account? Meld u aan!

Zondag 07-06-2020


Morgendienst
09:50

Dr. H.A. Post, Veenendaal

Avonddienst
19:00

Zoom jeugddienst Hervormd Broek op Langedijk

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 24 mei 2020
Bekijk hier de laatste nieuwsbrief

Jongerenpagina

Jongerenpagina mei 2020
Bekijk hier de laatste jongerenpagina

Copyright © 2010 - 2020 Alle rechten voorbehouden